Nieuws

Coronatoegangsbewijs

Vanaf 25 september gelden er in cafés en sportkantines nieuwe cononaregels. Dit betekent onder meer dat wanneer de sportbeoefening als biljart in de horeca plaatsvindt, er een coronatoegangsbewijs gevraagd moet worden aan spelers en bezoekers.

Ondanks deze nieuwe coronaregels heeft het bestuur van de EBBB besloten de huidige competitie door te laten spelen. We vragen dan ook alle verenigingen, teamleiders en spelers om ons te helpen door je te houden aan de volgende punten.

  • Neem je eigen verantwoordelijkheid
  • Zorg dat er alleen gevaccineerde of negatief geteste spelers opgesteld worden
  • Geen toegang zonder een QR-code, vaccinatiebewijs of negatieve coronatest
  • De locatie blijft altijd verantwoordelijk voor de controle

Omdat er spelers zullen wegvallen door deze nieuwe coronaregeld hebben we besloten dat spelers meer dubbelpartijen mogen spelen. Driebandenspelers mogen tijdelijk maximaal 13x een dubbelpartij spelen. Librespelers tijdelijk maximaal 10 dubbelpartijen. Het bestuur van de EBBB is geen voorstander van deze nieuwe coronaregels, maar we gaan ons er wel aan houden. Niemand heeft zin in de hoge boete die staan op een overtreding.

Regels voor sport
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport

31 augustus gaan we weer biljartten

Stap 4 van de routekaart is doorgevoerd en dan is er voor ons biljarters veel meer mogelijk. Door alle versoepelingen voor zowel sport als de horeca, is de verwachting dat sportwedstrijden dan ook weer zijn toegestaan. Vooruitlopend dat ook de laatste restricties zullen verdwijnen, zijn wij begonnen met het opzetten van de competitie 2021/2022. In deze opzet staan de eerste wedstrijden gepland voor 31 augustus.

Natuurlijk moeten we een slag om de arm houden, maar we gaan er van uit dat deze positie trend doorzet en we weer kunnen gaan biljarten.

Met sportieve groet,
het bestuur van de EBBB

Horeca mag weer open vanaf 5 juni

Maandenlang gold door de coronacrisis dat de horeca zijn deuren gesloten moest houden. Vanaf volgende week 5 juni gaat dit veranderen. Ook de horeca mag dan weer open. “Open tenzij”, zei demissionair premier Rutte op de afgelopen persconferentie over de aanpak van het coronavirus. Dus met een kleine slag om de arm, betekenen de versoepelingen feitelijk het einde van de lockdown.

Volgens ons kunnen alle vereniging vanaf 5 juni hun deuren weer openen. Natuurlijk zijn er nog steeds regels waaraan we ons moeten houden. Maar het belangrijkste is dat we weer kunnen biljarten.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/28/open-tenzij-in-stap-3-met-voorwaarden-bijna-alles-open

Voor nadere informatie i.v.m. opening moet je advies inwinnen bij eigen club.

Binnensporters kunnen weer trainen

We zijn alweer een tijd verder en het lijkt nu dan toch echt te gebeuren. Sinds 19 mei is het met een paar voorwaarden, voor binnensporters weer toegestaan om te trainen. Dit is natuurlijk goed nieuws voor alle biljarter liefhebbers.

We hopen dat deze trend zich voorzet. Zodat ook voor de horeca en speeltuinen weer iets mogelijk is en de biljarts weer verwarmd mogen worden. De verwachting is dat op 9 juni ook hier wat gaat veranderen.

Binnen sporten

Er kan weer beperkt binnen gesport worden. Hiervoor geldt een aantal voorwaarden.

  • Er mogen maximaal 30 personen per ruimte aanwezig zijn. Dit is exclusief personeel. Groepslessen zijn voor meer dan twee personen vanaf 18 jaar en ouder niet toegestaan.
  • Het is wel toegestaan dat meerdere groepjes van maximaal 2 personen van achttien jaar en ouder in dezelfde ruimte sporten. Zij dienen altijd anderhalve meter afstand van elkaar en de instructeurs te houden. Dit mag met een maximum van 30 personen per ruimte. Dit is exclusief instructeurs.
  • Een instructeur mag niet meerdere groepjes van 2 mensen tegelijkertijd lesgeven. De instructeur mag wel tussen de groepjes rondlopen en dient daarbij altijd anderhalve meter afstand houden.
  • Binnen moet iemand een mondkapje dragen. Maar deze mag af tijdens het sporten.
  • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.

Bekijk alle regels op: www.rijksoverheid.nl

Seizoen 2020/2021 komt te vervallen

In Nederland wordt de lockdown enigszins versoepeld. Dit kondigde demissionair premier Mark Rutte afgelopen dinsdag aan tijdens de persconferentie. Maar voor alle binnensportlocaties zal er niets veranderen. Onze verwachting is dat deze regeling ook niet snel versoepeld zal worden.

Daarmee denken wij dat het niet mogelijk is de huidige competitie verder uit te spelen. Om die reden hebben wij besloten om het seizoen 2020/2021 te laten vervallen.

We gaan er vanuit dat we na de zomer weer kunnen beginnen aan een nieuw seizoen. We hopen jullie dan allemaal weer te zien.