nieuw lid en herzieningen nieuwe spelers 22-10-2019

22-10-2019

Libre

M.E.R.O.S. 5:
Nieuw lid : L.Meijer – moyenne 0,50 – te maken caramboles 20
Vredestein 3:
H.Bos – nieuw moyenne 1,39 – nieuw te maken caramboles 42
R.R.S. 2
J.van Alfen – nieuw moyenne 0,61 – nieuw te maken caramboles 23

Driebanden

R.R.S. 3B2:
R.Lammerts: nieuw moyenne 0,356- nieuw te maken caramboles 22