Herzieningen nieuwe leden 25-9-2019

25-9-2019

Benelux 2:
P.Kleine – nieuw moyenne 0,56 – nieuw te maken 21
Meros 5:
W.Breteler –  nieuw moyenne 0,53 – nieuw te maken 21
A.Michaux –  nieuw moyenne 0,97 – nieuw te maken 32