Driebanden – 2e herziening seizoen 2019 – 2020

 

Driebanden  2e herziening seizoen 2019 – 2020
BENELUX 3B1 begin begin 1e herzien 1e herzien 2e herzien 2e herzien
moyenne caramboles moyenne caramboles moyenne caramboles
L.IKINK 0.665 40
Ch.MOES 0.428 26 0.466 28
C.HOOGENDIJK 0.381 23
R KLEIN 0.317 20
H.BRUGGEMAN 0.288 18
BENELUX 3B2 begin begin 1e herzien 1e herzien 2e herzien 2e herzien
moyenne caramboles moyenne caramboles moyenne caramboles
D.MICHAUX 0.342 21 0.383 23
J.LEUFTINK 0.317 20
G.SLUYTERS 0.316 19 0.341 21
E.VINKE 0.284 18
BIOS 3B2 begin begin 1e herzien 1e herzien 2e herzien 2e herzien
moyenne caramboles moyenne caramboles moyenne caramboles
R MEIJER 0.599 36
H.v.BEYNHEM 0.292 18
M.HANSEN 0.249 15 0.262 16 0,267 17
P.DIEPEVEEN 0.215 15 0.265 16
DWO 3B1 begin begin 1e herzien 1e herzien 2e herzien 2e herzien
moyenne caramboles moyenne caramboles moyenne caramboles
A.SCHURING 0.382 23 0.416 25
H.BOEL 0.375 23 0.416 25
E.BERENSCHOT 0.338 21
S DIBETTA 0.284 18
T.DIBETTA 0.269 17
H.BLAUW 0.222 15
G.ACHTERHUIS 0.206 15
EKV2012   1
R. KROEZEN 0.404 25 0,419 26
H.FLOORS 0.258 16 0,295 18
O.GORTER 0.253 16
G.ASSINK 0.251 16
B.de BRUIN 0.242 15
B.KROEZEN 0.230 15
MEROS 3B1 begin begin 1e herzien 1e herzien 2e herzien 2e herzien
moyenne caramboles moyenne caramboles moyenne caramboles
P.VISSER 0.523 32
R.OLTHUIS 0.438 27
J.WALDA 0.416 25 0.451 28
G.ALBERTS 0.308 19
H. BOERTJE 0.200 15 0,266 16
MEROS 3B2 begin begin 1e herzien 1e herzien 2e herzien 2e herzien
moyenne caramboles moyenne caramboles moyenne caramboles
J.SCHONEWILLE 0.532 32 0,57 35
R SCHONEWILLE 0.478 29 0.515 31
H.ten BOS 0.452 28
W.de NIET 0.436 27
G.STOCKENTREE 0.342 21
MEROS 3B3 begin begin 1e herzien 1e herzien 2e herzien 2e herzien
moyenne caramboles moyenne caramboles moyenne caramboles
F.HOLTKAMP 0.385 24 0.406 25
H.BRETELER 0.355 22
P.BUSSCHER 0.310 19
H.PRINS 0.299 18
J.RITSMA 0.284 18
RRS 3B1 begin begin 1e herzien 1e herzien 2e herzien 2e herzien
moyenne caramboles moyenne caramboles moyenne caramboles
M.NOORDMAN 0.576 35
H.POLMAN 0.410 25 0.424 26
G.SNUVERINK 0.408 25
A.GOUMA 0.319 20 0.362 22
T.v.WINSEM 0.279 17
RRS 3B2 begin begin 1e herzien 1e herzien 2e herzien 2e herzien
moyenne caramboles moyenne caramboles moyenne caramboles
A.BIJSTERBOSCH 0.479 29
H.v.WIJLICK 0.410 25 0,4,34 27
R.LAMMERTS 0.333 20
J.BOER 0.301 19 0.330 20
VREDESTEIN  3B1 begin begin 1e herzien 1e herzien 2e herzien 2e herzien
moyenne caramboles moyenne caramboles moyenne caramboles
B.KAMPHUIS 0.500 30 0.519 32
K.MASTENBROEK 0.406 25
H.TERMATHE 0.371 23 0.394 24
C.BEUN 0.366 22
W.BREMER 0.350 21
H.POLMAN 0.339 21
J.FEKKES 0.209 15
VREDESTEIN 3B2 begin begin 1e herzien 1e herzien 2e herzien 2e herzien
moyenne caramboles moyenne caramboles moyenne caramboles
J.JAGER 0.433 26
M.ORTIZ 0.417 26 0.442 27 0.480 29
S.WEGTER 0.383 23
R.BOS 0.383 23
G.MUNSTERMAN 0.360 22
M.HAGENSTEIN 0.311 19
J.BORNEBROEK 0.308 19
VREDESTEIN 3B3 begin begin 1e herzien 1e herzien 2e herzien 2e herzien
moyenne caramboles moyenne caramboles moyenne caramboles
P.KOEHORST 0.470 29
D.MASTENBROEK 0.434 27 0,474 29
R.van de MOLEN 0.350 21
J.HEMMELDER 0.325 20 0,345 21
B MARIS 0.322 20
W.GUNNINK 0.288 18
M GUNNINK 0.284 18
A.KOEHORST 0.215 15