31 augustus gaan we weer biljartten

Stap 4 van de routekaart is doorgevoerd en dan is er voor ons biljarters veel meer mogelijk. Door alle versoepelingen voor zowel sport als de horeca, is de verwachting dat sportwedstrijden dan ook weer zijn toegestaan. Vooruitlopend dat ook de laatste restricties zullen verdwijnen, zijn wij begonnen met het opzetten van de competitie 2021/2022. In deze opzet staan de eerste wedstrijden gepland voor 31 augustus.

Natuurlijk moeten we een slag om de arm houden, maar we gaan er van uit dat deze positie trend doorzet en we weer kunnen gaan biljarten.

Met sportieve groet,
het bestuur van de EBBB