herzieningen nieuwe leden 27-11-2019

libre

Meros 5:
L.Meijer –  nieuw moyenne 0,56 – nieuw te maken caramboles 21
RRS 1:
J. Pierweijer – nieuw moyenne 0,69 – nieuw te maken caramboles 25
RRS 2 :
J.v. Alfen – nieuw moyenne 0,56 – nieuw te maken caramboles 21

Driebanden

RRS 3B2:
R.Lammerts – nieuw moyenne 0,369 – nieuw te maken caramboles 23