Versoepelen, maar niet voor de horeca

Het kabinet heeft op 14 januari besloten de coronamaatregelen te versoepelen. Vrijwel alle sportactiviteiten binnen én buiten zijn weer mogelijk, maar niet voor de horeca.

Hierdoor kunnen veel biljartverenigingen hun deuren nog niet openen. Voor de verenigingen waar dit wel mogelijk is, moeten volwassenen wel een coronatoegangsbewijs kunnen overhandigen. Met een coronatoegangsbewijs kunnen beoefenaars aantonen dat zij gevaccineerd, getest of onlangs hersteld van het coronavirus zijn. Voorlopig zijn ook alleen onderlinge wedstrijden binnen de eigen vereniging toegestaan en geen wedstrijden tussen verschillende clubs. Publiek is nog niet toegestaan.

Focus op de horeca
Nu binnen- en buiten sporten weer deels is opengesteld, gaat de focus vanzelfsprekend naar de horeca. Openstelling van de horeca is van groot belang voor ondernemers, maar ook voor alle biljarts en darters. we willen jullie vragen te kijken naar deze petitie. De vorige petitie voor de sport had ruim 350.000 handtekeningen, en had daarmee grote impact.

Tekst van de petitie:
Het is onrechtvaardig en onnodig. De horeca kan verantwoord open, desnoods in stappen. We roepen het kabinet daarom alsnog op om per direct versoepelingen voor de horeca door te voeren.
Link naar petitie “Versoepel onmiddellijk de coronamaatregelen in de horeca

Geen competitie meer in 2021

Er geldt een sluitingstijd voor alle binnen- en buitensportsportaccommodaties tussen 17.00 en 05.00 uur. Alle amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer toegestaan. Met deze regels is het niet mogelijk om onze competitie opnieuw te starten. Ook gaan we er niet vanuit dat het dit jaar nog gaat veranderen. Zodra er weer iets mogelijk is zullen wij beoordelen of en hoe we de competitie gaan hervatten.

Coronaregels vanaf 13 november

Vanaf 13 november gelden er nieuwe coronaregels. Door deze nieuwe regels moet de horeca om 20:00 met sluiten en dat betekent dat wij niet meer kunnen biljarten.

Voor horeca-sporten geldt namelijk dat de regel voor de locatie voorrang krijgt. Dus is de sportbeoefening echt binnen in de horeca, zoals darts of biljart in een café of sportkantine? Moet deze sluiten om 20:00 uur.

Daarom hebben we besloten de competitie te pauzeren. Als het straks weer is toegestaan, gaan we verder met de competitie en hervatten we deze met ronde 12. De gevolgen voor het eind van de competitie bekijken we dan volgend jaar. Wel is er besloten dat er pas een kampioen is als minimaal de helft van de competitie gespeeld is.

Coronatoegangsbewijs

Vanaf 25 september gelden er in cafés en sportkantines nieuwe cononaregels. Dit betekent onder meer dat wanneer de sportbeoefening als biljart in de horeca plaatsvindt, er een coronatoegangsbewijs gevraagd moet worden aan spelers en bezoekers.

Ondanks deze nieuwe coronaregels heeft het bestuur van de EBBB besloten de huidige competitie door te laten spelen. We vragen dan ook alle verenigingen, teamleiders en spelers om ons te helpen door je te houden aan de volgende punten.

  • Neem je eigen verantwoordelijkheid
  • Zorg dat er alleen gevaccineerde of negatief geteste spelers opgesteld worden
  • Geen toegang zonder een QR-code, vaccinatiebewijs of negatieve coronatest
  • De locatie blijft altijd verantwoordelijk voor de controle

Omdat er spelers zullen wegvallen door deze nieuwe coronaregeld hebben we besloten dat spelers meer dubbelpartijen mogen spelen. Driebandenspelers mogen tijdelijk maximaal 13x een dubbelpartij spelen. Librespelers tijdelijk maximaal 10 dubbelpartijen. Het bestuur van de EBBB is geen voorstander van deze nieuwe coronaregels, maar we gaan ons er wel aan houden. Niemand heeft zin in de hoge boete die staan op een overtreding.

Regels voor sport
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport

31 augustus gaan we weer biljartten

Stap 4 van de routekaart is doorgevoerd en dan is er voor ons biljarters veel meer mogelijk. Door alle versoepelingen voor zowel sport als de horeca, is de verwachting dat sportwedstrijden dan ook weer zijn toegestaan. Vooruitlopend dat ook de laatste restricties zullen verdwijnen, zijn wij begonnen met het opzetten van de competitie 2021/2022. In deze opzet staan de eerste wedstrijden gepland voor 31 augustus.

Natuurlijk moeten we een slag om de arm houden, maar we gaan er van uit dat deze positie trend doorzet en we weer kunnen gaan biljarten.

Met sportieve groet,
het bestuur van de EBBB